www.prosandy.com

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
  ตะกร้าสินค้า (0)       
หลักสูตรการนวดหน้าระดับสูง  

คำอธิบายรายวิชา

 
การนวดผิวหน้าระดับสูง เป็นการนวดที่เพิ่มศาสตร์และศิลป์ในการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบนใบหน้า ซึ่งมีการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้ามาร่วมด้วยในการปรนนิบัติผิวหน้า โดยเนื้อหาวิชาที่เรียนที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมา จะเน้นในเรื่องของเทคนิคต่างๆซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 
- เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงการนวดหน้าอย่างผู้เชี่ยวชาญ
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือไฟฟ้าในการเสริมความงามได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาวิชาที่เรียน

 
- มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ
- กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
- โครงสร้างและหน้าที่ของผิวหนัง
- โรคผิวหนัง
- การวิเคราะห์และการดูแลผิวหน้า
- ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
- การบำบัดผิวหน้า
- การใช้เครื่องมือเสริมความงามสำหรับผิวหน้า
- การดูแลลูกค้า
- การเตรียมงานและสุขอนามัย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 
1. บุคคลทั่วไปอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ระยะเวลาที่เรียน : 

  12 ชั่วโมง
 
 
   
- หลักสูตรการนวดหน้าขั้นพื้นฐาน

- หลักสูตรการนวดหน้าแบบมืออาชีพ

- หลักสูตรการนวดตัวด้วยน้ำมัน

- หลักสูตรการนวดตัวแบบอโรม่า

- หลักสูตรการนวดลดกระชับรูปร่าง
   
 
Online:  4
Visits:  189,374
Today:  717
PageView/Month:  2,726