www.prosandy.com

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก   
  ตะกร้าสินค้า (0)       

การนวดตัวร่วมกับการบำบัดด้วยกลิ่น

 

คำอธิบายรายวิชา

 
การนวดตัวร่วมกับการบำบัดด้วยกลิ่นหรือการนวดอโรมาเทอราพี เป็นการนวดแบบตะวันตกโดยใช้น้ำมันที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยผสานกับเทคนิคการนวดด้วยมือ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังช่วยให้น้ำมันหอมระเหยซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จุดประสงค์

 
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต่างๆ ของร่างกายและนำไปประยุกต์ใช้ในการนวดได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้มีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยและเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้การนวดมีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาวิชาที่เรียน

 
- กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา
- การเตรียมงานและสุขอนามัย
- การดูแลลูกค้า
- ทฤษฎีการบำบัดด้วยกลิ่น
- การผสมน้ำมันหอมระเหย
- การนวดตัวด้วยน้ำมันหอมระเหย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 
1. บุคคลทั่วไปอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

ระยะเวลาที่เรียน : 

  12 ช.ม
 
 
   
- หลักสูตรการนวดหน้าขั้นพื้นฐาน

- หลักสูตรการนวดหน้าแบบมืออาชีพ

- หลักสูตรการนวดตัวด้วยน้ำมัน

- หลักสูตรการนวดตัวแบบอโรม่า

- หลักสูตรการนวดลดกระชับรูปร่าง
   
 
Online:  3
Visits:  189,378
Today:  721
PageView/Month:  2,730